66 Lê Lợi - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam
  • English
  • MARKETING

    CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

    FOMULA TO SUCCESS

    Cách thức điều hành một khách sạn thành công là sự kết hợp của các yếu tố cần và đủ như sau: đắc địa, có các điều kiện thuận lợi, đúng bầu khí, đúng sản phẩm, đúng người, năng động, làm việc nhóm, cống hiến, thân thiện và dịch vụ được nhân vị hoá.

    The formula of success is having a generous and complimentary mix of  the  following:  the  right facilities  and  atmosphere,  quality  of products and services, employing the right people who are committed to excellence, dedication and teamwork, creative fine food with an efficient friendly and personalized service.